دستگاه رول فرمینگ

موقعیت شما : صفحه اصلی دستگاه های فرمینگ دستگاه رول فرمینگ

شرکتهای ذیل تولید کننده دستگاه های فرمینگدستگاه رول فرمینگ هستند . با نگه داشتن موس روی هر کدام از تصاویر، محصولات دیگر آن شرکت را ملاحظه خواهید . در حال حاضر (54 شرکت) سازنده دستگاه رول فرمینگ ثبت نام شده اند که در هر هفته تعداد آن سازندگان افزایش خواهد یافت. با کلیک کردن روی هر تصویر اطلاعات بیشتر در رابطه با شرکت سازنده دریافت خواهید کرد.

دستگاه رول فرمینگ

دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Xinxiang Tianfeng دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Xinxiang Tianfeng
Xinxiang Tianfeng چین-flag

دستگاه رول فرمینگ

دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-ZhangYun دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-ZhangYun
ZhangYun چین-flag

دستگاه رول فرمینگ

دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Concept Stal دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Concept Stal
Concept Stal لهستان-flag

دستگاه رول فرمینگ

دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-cidan machinery دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-cidan machinery
cidan machinery آمریکا-flag

دستگاه رول فرمینگ

دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Liming Roll Forming Machine دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Liming Roll Forming Machine
Liming Roll Forming Machine چین-flag

دستگاه رول فرمینگ

دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-jin bin machine دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-jin bin machine
jin bin machine چین-flag

دستگاه رول فرمینگ

دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Botou Xianfa دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Botou Xianfa
Botou Xianfa چین-flag

دستگاه رول فرمینگ

دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Botou Golden دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Botou Golden
Botou Golden چین-flag

دستگاه رول فرمینگ

دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Wuxi Chuanghe دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Wuxi Chuanghe
Wuxi Chuanghe چین-flag

دستگاه رول فرمینگ

دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Wuxi Hai Roll Fone دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Wuxi Hai Roll Fone
Wuxi Hai Roll Fone چین-flag

دستگاه رول فرمینگ

دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Cangzhou Zhiye دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Cangzhou Zhiye
Cangzhou Zhiye چین-flag

دستگاه رول فرمینگ

دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-LuoYang hengyi دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-LuoYang hengyi
LuoYang hengyi چین-flag

دستگاه رول فرمینگ

دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-rollformingmachine دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-rollformingmachine
rollformingmachine چین-flag

دستگاه رول فرمینگ

دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Tenroy Machinery دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Tenroy Machinery
Tenroy Machinery چین-flag

دستگاه رول فرمینگ

دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Shanghai Allstar Industrial دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Shanghai Allstar Industrial
Shanghai Allstar Industrial چین-flag

دستگاه رول فرمینگ

دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Finprofile دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Finprofile
Finprofile اوکراین-flag

دستگاه رول فرمینگ

دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Shaanxi Haven Equipment دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Shaanxi Haven Equipment
Shaanxi Haven Equipment چین-flag

دستگاه رول فرمینگ

دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Guangzhou Hecheng دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Guangzhou Hecheng
Guangzhou Hecheng چین-flag

دستگاه رول فرمینگ

دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Hangzhou Jingjing Machinery دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Hangzhou Jingjing Machinery
Hangzhou Jingjing Machinery چین-flag

دستگاه رول فرمینگ

دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Profiilikeskus دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Profiilikeskus
Profiilikeskus فنلاند-flag

دستگاه رول فرمینگ

دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Reliantt دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Reliantt
Reliantt چین-flag

دستگاه رول فرمینگ

دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Cangzhou city tianyu دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Cangzhou city tianyu
Cangzhou city tianyu چین-flag

دستگاه رول فرمینگ

دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Nantong zhenhuan machine دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Nantong zhenhuan machine
Nantong zhenhuan machine چین-flag

دستگاه رول فرمینگ

دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Amob Group دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Amob Group
Amob Group پرتغال-flag

دستگاه رول فرمینگ

دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Yingkou Bohai دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Yingkou Bohai
Yingkou Bohai چین-flag

دستگاه رول فرمینگ

دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Wuxi Haoshuo Technology دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Wuxi Haoshuo Technology
Wuxi Haoshuo Technology چین-flag

دستگاه رول فرمینگ

دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Synbridge Trading دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Synbridge Trading
Synbridge Trading چین-flag

دستگاه رول فرمینگ

دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Yingkou Professional دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Yingkou Professional
Yingkou Professional چین-flag

دستگاه رول فرمینگ

دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Arkada دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Arkada
Arkada روسیه-flag

دستگاه رول فرمینگ

دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Hebei LaiEn Wire دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Hebei LaiEn Wire
Hebei LaiEn Wire چین-flag

دستگاه رول فرمینگ

دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Cematek دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Cematek
Cematek ترکیه-flag

دستگاه رول فرمینگ

دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Hangzhou Finding International دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Hangzhou Finding International
Hangzhou Finding International چین-flag

دستگاه رول فرمینگ

دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Hangzhou Roll Forming Machinery دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Hangzhou Roll Forming Machinery
Hangzhou Roll Forming Machinery چین-flag

دستگاه رول فرمینگ

دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Rooftech Machinery دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Rooftech Machinery
Rooftech Machinery چین-flag

دستگاه رول فرمینگ

دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-SMT forming machine دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-SMT forming machine
SMT forming machine چین-flag

دستگاه رول فرمینگ

دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Fethi Yilmaz Makina دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Fethi Yilmaz Makina
Fethi Yilmaz Makina ترکیه-flag

دستگاه رول فرمینگ

دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-AMT Engine دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-AMT Engine
AMT Engine روسیه-flag

دستگاه رول فرمینگ

دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Shenyang SRET دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Shenyang SRET
Shenyang SRET چین-flag

دستگاه رول فرمینگ

دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Wuxi Yuanding Science دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Wuxi Yuanding Science
Wuxi Yuanding Science چین-flag

دستگاه رول فرمینگ

دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Shanghai Ivy دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Shanghai Ivy
Shanghai Ivy چین-flag

دستگاه رول فرمینگ

دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-prinzing دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-prinzing
prinzing آلمان-flag

دستگاه رول فرمینگ

دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-BlueSky Machine دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-BlueSky Machine
BlueSky Machine چین-flag

دستگاه رول فرمینگ

دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Jiangyin Bosj Science دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Jiangyin Bosj Science
Jiangyin Bosj Science چین-flag

دستگاه رول فرمینگ

دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Jiangyin Dingbo Thechnology دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Jiangyin Dingbo Thechnology
Jiangyin Dingbo Thechnology چین-flag

دستگاه رول فرمینگ

دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Foshan Zhengzeng Machinery Co. Ltd دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Foshan Zhengzeng Machinery Co. Ltd
Foshan Zhengzeng Machinery Co. Ltd چین-flag

دستگاه رول فرمینگ

دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Shanghai AOFA Machinery دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Shanghai AOFA Machinery
Shanghai AOFA Machinery چین-flag

دستگاه رول فرمینگ

دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-ChinMinn دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-ChinMinn
ChinMinn ژاپن-flag

دستگاه رول فرمینگ

دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Hebei Sade Machine دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Hebei Sade Machine
Hebei Sade Machine چین-flag

دستگاه رول فرمینگ

دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Seuthe دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Seuthe
Seuthe آلمان-flag

دستگاه رول فرمینگ

دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Zhongde Roll Forming دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Zhongde Roll Forming
Zhongde Roll Forming چین-flag

دستگاه رول فرمینگ

دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Pars Roll Form دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Pars Roll Form
Pars Roll Form ایران-flag

دستگاه رول فرمینگ

دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Metal Tarash دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Metal Tarash
Metal Tarash ایران-flag

دستگاه رول فرمینگ

دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Royal Tarash Amol دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Royal Tarash Amol
Royal Tarash Amol ایران-flag

دستگاه رول فرمینگ

دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Lotos Forming دستگاه های فرمینگ-دستگاه رول فرمینگ-Lotos Forming
Lotos Forming ایران-flag

نکات مفید برای خرید دستگاه های رول فرمینگ

این دستگاه ها در واقع نوعی نورد سرد هستند که عملیات فرم ورق های طولانی را در مسیری مشخص صورت می دهند. ورق از طریق یک راهنمای ورودی به داخل دستگاه فرستاده می شود تا مرحله تغذیه با مقدار تلرانس مجاز انجام پذیرد. در ادامه با عبور ورق از میان غلتک ها شکل نهایی مورد نظر ایجاد خواهد شد. هرمجموعه از غلتک ها بر روی پایه های موازی و روبه روی یکدیگر قرار گرفته اند. همچنین طول مسیر می تواند مجهز به غلتک های جانبی و یا مجموعه ای از غلتک های خوشه ای باشد که به منظور افزایش انعطاف پذیری، دقت و ظرافت در تولید مورد استفاده قرار بگیرد.
عمده دستگاه های فرم غلتگی می توانند ورق هایی با عرض بین 2.5 تا بیشتر از 51 سانتی متر ، با ضخامت هایی بین 0.1 تا کمی بیشتر از 3.2 میلیمتر، در طول های متفاوت را شکل دهند که بنا بر درخواست سفارش دهنده قابل تغییر می باشد. تنها محدودیتی که وجود دارد در عمق پروفیل خروجی خواهد بود که به علت فشار و تنش زیاد بین غلتک های خروجی و تغییرات سرعت در سطح ، نباید عمق پروفیل ها از 10 تا 15 سانتی متر تجاوز کند.
پارامترهای موثر در میزان تولید به ضخامت مواد، تعداد ایستگاه ها و یا مجموعه های غلتک ها و شعاع خم مورد نظر بستگی دارد. به عنوان مثال می توان برای ایجاد شعاع خم تا 50 برابر ضخامت ورق از ورق های فولاد کم کربن تا ضخامت 18 میلیمتر در سرعت 26 متر در دقیقه با تعداد 8 ایستگاه استفاده کرد. همچنین اگر سرعت را تا 17 متر بر دقیقه کاهش دهیم می توان از 12 ایستگاه بهره برد. برای سرعت های کمتر از 15 متر بر دقیقه نیز می توان بیشتر از 22 ایستگاه استفاده کرد. با این حال سرعت کلی می تواند بین 1.5 تا 152.4 متر بر دقیقه متغیر باشد. از دستگاه های فرم ورق غلتکی برای تولید محصولات ثابت در طول های زیاد و تعداد بالا استفاده می شود که در غیر این صورت مقرون به صرفه نخواهد بود.
اقداماتی که باید برای خرید ایمن و صحیح دستگاه رول فرمینگ مد نظر قرار داد شامل اقدامات فنی و بازرگانی می باشد.
اقدامات فنی شامل اطلاعات فنی محصول و اطلاعات فنی دستگاه رول فرمینگ می باشد.پس از انتخاب شرکت مورد نظر جهت خرید ماشین رول فرمینگ، نیاز به ارسال درخواست به همراه نقشه های کار از محصولات می باشد. نقشه های کار شامل اطلاعات فنی از قبیل ضخامت ورق ها، جنس آنها، ضریب برگشت پذیری ورق، شعاع خم، زاویه خم، ابعاد، خصوصیات استحکام و تلکرانس های وضعیت و هندسی می باشد. پس از آن پیشنهاد دریافت شده از شرکت سازنده مورد بررسی قرار خواهد گرفت و تغییرات لازم بر اساس نیاز خود، در آن اعمال خواهد شد. پس از توافقات نهایی در خصوص مباحث فنی، واحد بازرگانی عملیات خرید و تحویل دستگاه را بر عده خواهد گرفت.
از جمله اطلاعاتی که می تواند شما را برای خرید مطمئن و با ریسک پایین کمک کند به شرح زیل است :

 1. شرایط محیطی محل کار ازجمله میزان رطوبت، تغییرات دمایی، میزان گرد و غبار و مجاورت با دیگر دستگاه های تولید را عنوان کنید.
 2. تعداد روز های کاری طی یک هفته، تعداد شیفت های کاری، تعداد ساعات کاری هر شیفت و نرخ تولید مد نظر خود را عنوان کنید.
 3. حداکثر میزان تولید صدای تولیدی دستگاه رول فرمینگ را بر حسب دسی بل (DB) بنویسید.
 4. نوع تغذیه دستگاه ( دستی یا اتوماتیک) را تعیین کرده و سرعت آن را مشخص کنید.
 5. در نظر داشته باشید نصب غلتک ها و قطعات پر استفاده و فرسایشی به گونه ای باشد که به راحتی بتوان آنها را تعمیر، تعویض، نظافت و تنظیم کرد.
 6. از شرکت سازنده بخواهید لیست کلیه قطعات فرسایشی را در اختیار شما قرار دهد.
 7. به منظور افزایش انعطاف پذیری، کیفیت و دقت در ساخت می توان از مجموعه غلتک های (رول ها ) خوشه ای یا جانبی استفاده کرد.
 8. با قرار دادن امکانات و آپشن های بیشتر در پروسه فرم دهی ورق ضمن افزایش کارایی دستگاه به افزایش نرخ تولید، کاهش هزینه تولید و کاهش زمان تولید کمک کرده اید. آپشن های قابل استفاده در سیستم رول فرمینگ عبارتست از : قرار دادن پانچ سوراخ قبل یا بعد از فرآیند فرمینگ، استفاده از سیستم برش برای قبل یا بعد از فرآیند فرمینگ ورق، استفاده از صاف کن ورق، انجام عملیات های جوشکاری و استمپ،تعبیه راهنما و شمارشگر تعداد محصولات
 9. سرعت رول ها و نرخ تولید را مشخص کنید.
 10. دستگاه دارای محافظ بدنه جهت افزایش ایمنی باشد.
 11. در صورتی که دستگاه به سیستم کنترل عددی (PLC) مجهز است نوع و برند آن را می توانید با توجه به نیاز خود تغییر دهید.
 12. عملیات روغن کاری ، خنک کاری و روانکاری را می توانید به صورت دستی یا اتوماتیک انجام دهید.
 13. نقشه مدار الکتریکی دستگاه، سیستم های مکانیکی، لیست قطعات، محل اتصال کابل ها، دفترچه راهنمای تعمیر و نگهداری دستگاه و خطاهای پیش بینی شده آن را از شرکت سازنده دستگاه بخواهید.
 14. توافقات لازم در خصوص خدمات پس از فروش از قبیل حمل، نصب، آموزش، گارانتی تعویض و تعمیر و ... از سوی شرکت سازنده را به صورت کتبی درج کرده و به امضاء طرفین برسد.