نماینده ما در ایران: شرکت پویش تجارت - آقای دانیال رضایی - تلفن: 22357034-021 - موبایل: 09127086536 X

شرکتهای ذیل تولید کننده دستگاه های براده برداریچرخ دنده زنی هستند . با نگه داشتن موس روی هر کدام از تصاویر، محصولات دیگر آن شرکت را ملاحظه خواهید . در حال حاضر (17 شرکت) سازنده چرخ دنده زنی ثبت نام شده اند که در هر هفته تعداد آن سازندگان افزایش خواهد یافت. با کلیک کردن روی هر تصویر اطلاعات بیشتر در رابطه با شرکت سازنده دریافت خواهید کرد.

چرخ دنده زنی

دستگاه های براده برداری-چرخ دنده زنی-Helios دستگاه های براده برداری-چرخ دنده زنی-Helios
Helios آمریکا-flag

چرخ دنده زنی

دستگاه های براده برداری-چرخ دنده زنی-Mitsubishi Electric دستگاه های براده برداری-چرخ دنده زنی-Mitsubishi Electric
Mitsubishi Electric ژاپن-flag

چرخ دنده زنی

دستگاه های براده برداری-چرخ دنده زنی-Affolter دستگاه های براده برداری-چرخ دنده زنی-Affolter
Affolter چین-flag

چرخ دنده زنی

دستگاه های براده برداری-چرخ دنده زنی-Bourn-Koch دستگاه های براده برداری-چرخ دنده زنی-Bourn-Koch
Bourn-Koch آمریکا-flag

چرخ دنده زنی

دستگاه های براده برداری-چرخ دنده زنی-Dahlih دستگاه های براده برداری-چرخ دنده زنی-Dahlih
Dahlih تایوان-flag

چرخ دنده زنی

دستگاه های براده برداری-چرخ دنده زنی-EMAG دستگاه های براده برداری-چرخ دنده زنی-EMAG
EMAG آلمان-flag

چرخ دنده زنی

دستگاه های براده برداری-چرخ دنده زنی-Felsomat دستگاه های براده برداری-چرخ دنده زنی-Felsomat
Felsomat آلمان-flag

چرخ دنده زنی

دستگاه های براده برداری-چرخ دنده زنی-FFG دستگاه های براده برداری-چرخ دنده زنی-FFG
FFG آلمان-flag

چرخ دنده زنی

دستگاه های براده برداری-چرخ دنده زنی-Hindustan Engg دستگاه های براده برداری-چرخ دنده زنی-Hindustan Engg
Hindustan Engg هند-flag

چرخ دنده زنی

دستگاه های براده برداری-چرخ دنده زنی-Gleason دستگاه های براده برداری-چرخ دنده زنی-Gleason
Gleason آمریکا-flag

چرخ دنده زنی

دستگاه های براده برداری-چرخ دنده زنی-Hamai دستگاه های براده برداری-چرخ دنده زنی-Hamai
Hamai ژاپن-flag

چرخ دنده زنی

دستگاه های براده برداری-چرخ دنده زنی-Hota دستگاه های براده برداری-چرخ دنده زنی-Hota
Hota تایوان-flag

چرخ دنده زنی

دستگاه های براده برداری-چرخ دنده زنی-Hoton دستگاه های براده برداری-چرخ دنده زنی-Hoton
Hoton چین-flag

چرخ دنده زنی

دستگاه های براده برداری-چرخ دنده زنی-Liebherr Group دستگاه های براده برداری-چرخ دنده زنی-Liebherr Group
Liebherr Group آلمان-flag

چرخ دنده زنی

دستگاه های براده برداری-چرخ دنده زنی-Menti دستگاه های براده برداری-چرخ دنده زنی-Menti
Menti ایتالیا-flag

چرخ دنده زنی

دستگاه های براده برداری-چرخ دنده زنی-Monnier-Zahner دستگاه های براده برداری-چرخ دنده زنی-Monnier-Zahner
Monnier-Zahner آلمان-flag

چرخ دنده زنی

دستگاه های براده برداری-چرخ دنده زنی-Charles دستگاه های براده برداری-چرخ دنده زنی-Charles
Charles ژاپن-flag
نکات مفید

وقتی می خواهید ماشین یا ماشین آلات خریداری کنید ، باید اطلاعات ارزشمندی را بدانید. "دانش کم چیز خطرناکی است". بنابراین برای خرید ماشین آلات به صورت کارآمد و حرفه ای ، روی نکات ارزشمند کلیک و با دقت مطالعه کنید.این قسمت شامل نکات مربوط به امور مهم فنی و تجاری است. بخش های دیگر نیز می تواند مفید باشد.