دستگاه پرس مکانیکی

موقعیت شما : صفحه اصلی دستگاه های پرس دستگاه پرس مکانیکی

شرکتهای ذیل تولید کننده دستگاه های پرسدستگاه پرس مکانیکی هستند . با نگه داشتن موس روی هر کدام از تصاویر، محصولات دیگر آن شرکت را ملاحظه خواهید . در حال حاضر (39 شرکت) سازنده دستگاه پرس مکانیکی ثبت نام شده اند که در هر هفته تعداد آن سازندگان افزایش خواهد یافت. با کلیک کردن روی هر تصویر اطلاعات بیشتر در رابطه با شرکت سازنده دریافت خواهید کرد.

دستگاه پرس مکانیکی

دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-Yangzhou Machine دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-Yangzhou Machine
Yangzhou Machine چین-flag

دستگاه پرس مکانیکی

دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-Tenroy Machinery دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-Tenroy Machinery
Tenroy Machinery چین-flag

دستگاه پرس مکانیکی

دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-Taimaksan دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-Taimaksan
Taimaksan ترکیه-flag

دستگاه پرس مکانیکی

دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-SIECC دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-SIECC
SIECC چین-flag

دستگاه پرس مکانیکی

دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-SJR Machinery دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-SJR Machinery
SJR Machinery چین-flag

دستگاه پرس مکانیکی

دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-Jia Xing Jing Yong Duann Machinery دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-Jia Xing Jing Yong Duann Machinery
Jia Xing Jing Yong Duann Machinery تایوان-flag

دستگاه پرس مکانیکی

دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-ELMALI MACHINERY دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-ELMALI MACHINERY
ELMALI MACHINERY ترکیه-flag

دستگاه پرس مکانیکی

دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-Durmark دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-Durmark
Durmark چین-flag

دستگاه پرس مکانیکی

دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-Ahsanxin دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-Ahsanxin
Ahsanxin چین-flag

دستگاه پرس مکانیکی

دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-Basant Group دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-Basant Group
Basant Group هند-flag

دستگاه پرس مکانیکی

دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-Anhui Nan Xia Machinery دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-Anhui Nan Xia Machinery
Anhui Nan Xia Machinery چین-flag

دستگاه پرس مکانیکی

دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-Ellsen دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-Ellsen
Ellsen چین-flag

دستگاه پرس مکانیکی

دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-Dwarka Machine Tools دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-Dwarka Machine Tools
Dwarka Machine Tools هند-flag

دستگاه پرس مکانیکی

دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-Machine Tools Corp دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-Machine Tools Corp
Machine Tools Corp تایوان-flag

دستگاه پرس مکانیکی

دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-Shailesh Kawa دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-Shailesh Kawa
Shailesh Kawa هند-flag

دستگاه پرس مکانیکی

دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-Krrass دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-Krrass
Krrass چین-flag

دستگاه پرس مکانیکی

دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-Worldshm دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-Worldshm
Worldshm چین-flag

دستگاه پرس مکانیکی

دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-Accrate Industry دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-Accrate Industry
Accrate Industry هند-flag

دستگاه پرس مکانیکی

دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-NingBo Goanwin Machinery دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-NingBo Goanwin Machinery
NingBo Goanwin Machinery چین-flag

دستگاه پرس مکانیکی

دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-Jayshree Machine Tools PVT دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-Jayshree Machine Tools PVT
Jayshree Machine Tools PVT هند-flag

دستگاه پرس مکانیکی

دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-Kinglan دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-Kinglan
Kinglan چین-flag

دستگاه پرس مکانیکی

دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-Krishna Machinery Tools دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-Krishna Machinery Tools
Krishna Machinery Tools هند-flag

دستگاه پرس مکانیکی

دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-Royal Presses دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-Royal Presses
Royal Presses هند-flag

دستگاه پرس مکانیکی

دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-Vivek دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-Vivek
Vivek هند-flag

دستگاه پرس مکانیکی

دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-Rajesh Machines دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-Rajesh Machines
Rajesh Machines هند-flag

دستگاه پرس مکانیکی

دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-Deep Industrial Corporation دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-Deep Industrial Corporation
Deep Industrial Corporation هند-flag

دستگاه پرس مکانیکی

دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-Foreman Machine Tools دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-Foreman Machine Tools
Foreman Machine Tools هند-flag

دستگاه پرس مکانیکی

دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-Mankoo دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-Mankoo
Mankoo هند-flag

دستگاه پرس مکانیکی

دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-Raybould Machine Tools دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-Raybould Machine Tools
Raybould Machine Tools انگلستان-flag

دستگاه پرس مکانیکی

دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-Samrat Products دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-Samrat Products
Samrat Products هند-flag

دستگاه پرس مکانیکی

دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-World Press دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-World Press
World Press چین-flag

دستگاه پرس مکانیکی

دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-AMRIT دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-AMRIT
AMRIT هند-flag

دستگاه پرس مکانیکی

دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-NingBo Boxin Machinery دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-NingBo Boxin Machinery
NingBo Boxin Machinery چین-flag

دستگاه پرس مکانیکی

دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-MaAnShan DaMa Machinery دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-MaAnShan DaMa Machinery
MaAnShan DaMa Machinery چین-flag

دستگاه پرس مکانیکی

دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-Milap Industrial Corporation
دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-Milap Industrial Corporation
Milap Industrial Corporation هند-flag

دستگاه پرس مکانیکی

دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-Narendra Press دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-Narendra Press
Narendra Press هند-flag

دستگاه پرس مکانیکی

دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-Ravi Power Press دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-Ravi Power Press
Ravi Power Press هند-flag

دستگاه پرس مکانیکی

دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-Shanghai LEJIA CNC Machine دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-Shanghai LEJIA CNC Machine
Shanghai LEJIA CNC Machine چین-flag

دستگاه پرس مکانیکی

دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-GMT ENGINEERS PVT دستگاه های پرس-دستگاه پرس مکانیکی-GMT ENGINEERS PVT
GMT ENGINEERS PVT هند-flag

نکات مفید برای خرید دستگاه های پرس مکانیکی

دستگاه های پرس مکانیکی به ماشین هایی گویند که با استفاده از مکانیزم های انتقال نیروی مکانیکی مثل میلنگ , لولا-مفصل , دنده آویز و ... برای عملیات های پرس کاری چون کشش عمیق (Deep Drawing) , فرم دهی , برش کاری , فورج سرد و گرم و ... تولید می شوند.
این ماشین های پرس بر خلاف پرس های هیدرولیکی (که قدرت اعمال تمام تناژ را در هر لحظه و مکانی به قطعه کار دارد) نیروی بیشینه خود را تنها در انتهای مسیر می تواند به قطعه کار وارد کند از این رو بصورت ضربه ای (Stroke) عمل می کند.
مکانیسم عمل این پرس ها به این صورت است که ابتداء یک الکتروموتور باعث تولید نیروی جنبشی در یک چرخ طیار می شود. سپس این نیرو به واسطه مکانیسم ها انتقال نیروی مختلف از شکل چرخشی به شکل خطی در آمده و به رام (Ram) منتقل میشود. رام اکنون این نیرو را دریافت کرده و آن را به قطعه کار اعمال می کند.
دستگاه های پرس مکانیکی برای اعمال نیرو به قطعه کار خود نیاز به قالب های 2 تیکه دارند. تکه بالایی قالب به رام متصل است و از این رو متحرک بوده و تکه پایینی قالب به تخت متصل است و بنابراین ثابت است. اکنون قطعه کار در بین آنها جایی گرفته و مورد اعمال ضربه (Stroke) قرار می گیرد.
امروزه مکانیسم های مختلفی برای تبدیل نیرو چرخشی چرخ طیار به خطی رام مورد استفاده قرار می گیرد. برای مثال می توان به مکانیسم هایی چون لولا-مفصل (Knuckle Joint) , میلنگ (Crankshaft) , شافت گریز از مرکز (Eccentric Shaft) , دنده-آویز (Rack and Pinion) و پیچی (Screw) اشاره کرد که وجه اشتراک همه اینها انتقال مکانیکی نیرو از الکتروموتور به رام می باشد.
یکی از مهمترین ویژگی این پرس ها سرعت و تکرار پذیری بالای آنها نسبت به پرس های هیدرولیکی و پنوماتیکی و ... می باشد. از این رو در خط تولید هایی که نیاز به ضربه های سریع (High Speed Stroke) دارند این پرس ها یک دستگاه ایدآل به شمار می آید.
تناژ این دستگاه ها بر اساس نیاز کاربران طراحی می شود. قدرتمند ترین پرس مکانیکی که در صنایع تولیدی مدرن طراحی شده است ظرفیتی حدود 12,000 تن دارد.البته این پرس ها در ظرفیت های کمتری طراحی میشوند چرا که هرچه ظرفیت تناژ آنها بالا برود حجم دستگاه بطور تصاعدی زیاد شده و فضای بسیار زیادی را اشغال می کند و بنابراین این دستگاه ها از یک تناژی بیشتر (معمولا 5000 تن ) دیگر توجیه تولیدی ندارند.

دستگاه های پرس مکانیکی بر اساس طراحی فریم آنها به انواع زیر تقسیم می شوند:

 1. پرس هایی با فریم قابل نتظیم (Inclinable Frame Press)
 2. از آنجایی که این پرس را می توان به پشت سر خود خم کرد به آنها قابل تنظیم (در شیب مورد نیاز) گویند. شما می توانید آنرا در هر زاویه ای که دوست دارید متمایل کنید و سپس آنرا قفل نمایید. از آنجایی که پشت آن برای خروج قطعه باز می باشد گاهی به آنها پرس های پشت باز (Open Back Press) نیز گویند.

 3. پرس هایی با فریم شکافدار (Gap Frame Press)
 4. نام دیگر این پرس ها همان پرس های C-Frame می باشد. دهانه این پرس ها بزرگ تر از مدل های دیگر بوده که این به معنی فاصله زیاد بین تخت (Bed) و رام (Ram) می باشد. از این رو این دستگاه ها مناسب قطعه کار های بزرگ هستند.

 5. پرس هایراست جانب (Straight Side Press)
 6. این پرس ها دارای کناره هایی راست بوده که آنرا برای یک تخت بزرگ با تناژ بالا مناسب می سازد. این دستگاه های پرس باعث اعمال شدت و ظرفیت بزرگ تر ضربه (Stroke) می شوند.

 7. پرس هایی با تخت قابل تنظیم (Adjustable Bed Type Press)
 8. به این پرس ها همچنین پرس های ستونی و یا زانویی نیز گفته می شود چرا که یک تخت از نوع زانویی دارد که به پایه ستونی شکل آن متکی است. تحت در این پرس ها به کمک یک پیچ تنظیم , قابل بالا و پایین رفتن است و آن را می توان در هر موقعیتی تنظیم کرد. در این ساختار نسبت به دیگر پرس ها استحکام کمی وجود دارد.

 9. پرس هایی با انتهای باز (Open End Press)
 10. آن دارای نوعی از فریم عمودی مستحکم با کناره های باز می باشد. مکانیسم های هدایت در پشت و مکانیسم های کنترل در جلو (براخلاف دیگر پرس ها) قرار گرفته است. در این نوع ساختار به آسانی قطعه کار و قالب ها با هم منطبق می شوند. آنها همچنین به ماشین هایی با وظیفه سبک معروف هستند.


دستگاه های پرس مکانیکی بر اساس استقرار فریم نیز به انواعی تقسیم می شوند که شامل:

 1. فریم شیب دار (Inclined Frame)
 2. فریم عمودی (Vertical Frame)
 3. فریم افقی (Horizontal Frame)
 4. فریم قابل تنظیم (Inclinable Frame)

انواع دستگاه های پرس مکانیکی:

 1. پرس های مکانیکی لنگی (Crank Press)
 2. این پرس ها به واسطه یک میلنگ (Crankshaft) و میله رابط (Connecting Rod) نیروی چرخشی چرخ طیار را به یک حرکت رفت و برگشتی خطی در رام تبدیل می کند.

 3. پرس های مکانیکی بادامکی (Cam Driven Press)
 4. در این پرس ها چرخ طیار باعث چرخش در بادامک می شود. بادامک به واسطه چرخ خود رام را در یک حرکت رفت بصورت خطی به پایین فشار میدهد. حرکت برگشت نیز به واسطه یک فنر انجام شده که رام را به مکان اول خود (بالا) بر میگرداند.

 5. پرس های مکانیکی لولا-مفصلی (Knuckle Joint Press)
 6. این پرس ها به واسطه  طراحی پیوندی قدرتمندی که دارند قادر به انتقال نیرو عظیمی می باشند. در این پرس ها یک مفصل در یک طرف بواسطه لولا به فریم پرس متصل می باشد. سر دیگر مفصل متحرک بوده و به رام متصل است. مفصل به واسطه یک بادامک و میله رابط خم و راست شده و این عمل باعث ایجاد یک حرکت رفت و برگشتی خطی در رام می شود.

 7. پرس های مکانیکی گریز از مرکز (Eccentric Press)
 8. در این پرس ها نیروی چرخشی موتور به یک شافت گریز از مرکز (Eccentric Shaft) منتقل می شود. این شافت باعث ایجاد یک حرکت لنگی در میله رابط (Connecting Rod) میشود و آن نیز این حرکت لنگی را بصورت یک حرکت رفت و برگشتی به رام منتقل میکند.

 9. پرس های مکانیکی دنده-آویز (Rack and Pinion Press)
 10. در این پرس ها نیروی چرخشی موتور با واسطه یک چرخ دنده به یک میله آویز منتقل شده و با توجه به جهت چرخش خود , میله آویز را بالا و پایین می کند. میله آویز نیز به رام متصل بوده و آن را در یک حرکت رفت و برگشت خطی جابجا میکند.


اجزای اصلی دستگاه های پرس مکانیکی:

 1. پایه پرس (Base)
 2. یکی از اصلی ترین قسمت های پرس می باشد که قسمت پایینی بدنه پرس (Frame) بر روی آن قرار میگیرد. به این پایه همچنین تخت پرس (Bed) نیز گویند و که اندازه آن محدودیت های پرس را مشخص میکند (یعنی هرچه پایه برزگ تر باشد شما می توانید عملیات پرس کاری را بر روی قطعه کار های برزگ تری انجام دهید)

 3. بدنه پرس (Frame)
 4. بدنه یا قاب پرس به قسمت اصلی یک دستگاه پرس گویند که دیگر اجزاء مانند رام (Ram) سیستم های هدایت نیرو , سیستم های کنترل نیرو و ... بر روی آن نصب می شوند.

 5. رام (Ram)
 6. قسمت عملیاتی اصلی پرس می باشد. این قسمت مستقیما در طول فرآیند پرس کاری به قطعه کار نیرو وارد می کند. قسمت بالایی قالب به آن متصل شده و توسط رام جابجا می شود. دامنه حرکت رفت و برگشتی رام و مقدار نیروی وارده به آن , محدوده عمل و قدرت ضربه (Stroke) را مشخص می کند.

 7. پیت من (Pitman)
 8. آن قسمتی است که رام را به میلنگ متصل می کند. وظیفه آن انتقال نیرو بوده برای همین به آن میله رابط (Connecting Rod) نیز گویند.

 9. مکانیسم های هدایت نیرو
 10. این قسمت با توجه به نوع پرس های توضیح داده شده متفاوت می باشد.

 11. مکانیسم های کنترل
 12. این مکانیسم ها نیز در پرس ها متفاوت می باشد و می توان از انواعی چون کلاچ , سیستم های قطع و وصل هیدرولیکی , سیستم های اتوماتیکی و .... استفاده کرد.

 13. چرخ طیار (Flywheel)
 14. این قسمت از پرس وظیفه ذخیره نیروی الکتروموتور و انتقال ناگهانی آن به رام را دارد. معمولا چرخ طیار در ابتداء یک مکانیسم انتقال نیرو قرار می گیرد و اندازه آن تعیین کننده میزان نیروی ضربه (Stroke Power) می باشد.

 15. ترمز ها (Brakes)
 16. ترمز ها در هر سیستم متحرکی ضروری می باشند. معمولا دو نوع ترمز در پرس های مکانیکی مورد استفاده قرار می گیرند. یک نوع ترمز چرخ طیار را پس از بکارگیری از مدار انتقال نیرو خارج می کند. نوع دیگر ترمز بصورت پدالی عمل می کند و حرکت چرخ طیار را متوقف می سازد.

 17. صفحه تقویت کننده (Bolster Plate)
 18. این یک صفحه ضخیم فلزی بوده که به پایه یا تخت پرس متصل می شود. آن جایگاهی برای استقرار قالب ها می باشد. این صفحه باعث ایجاد یک تکیه گاه محکم , سفت , مقاوم و مناسب برای ضربه خوردن قالب پایینی می شود.


بطور معمول از دستگاه های پرس مکانیکی در عملیات های زیر می توان استفاده کرد:

 1. برش ورق (Shearing)
 2. درزگیری (Seaming)
 3. صاف کاری (Straightening)
 4. حفره زنی (Punching)
 5. برون دهی (Extruding)
 6. سکه زنی (Coining)
 7. چکش کاری (Forging)
 8. غلت دهی (Rolling)
 9. خم کاری (Bending)

مزایای استفاده از پرس های مکانیکی:

 1. نرخ تولید بالا
 2. سرعت عمل بالا
 3. وقت و هزینه پایین برای تعمیر و نگهداری دستگاه
 4. این دستگاه ها دارای حداقل انحراف اسلاید در بارگذاری های خارج از مرکز می باشد.
 5. طراحی ماژولار این پرس ها , باعث فراهم شدن راه های مقرون به صرفه و خاص برای تولید محصول می شود.
 6. این پرس ها طوری طراحی شده تا شما بتوانید دستگاه را متناسب با خط تولیدی خود تنظیم کنید.
 7. کار با این دستگاه ها بسیار آسان می باشد.

مقایسه پرس های مکانیکی و هیدرولیکی:

 1. پرس های مکانیکی بر خلاف هیدرولیکی شکل حرکتی یکسانی ندارند و از این رو صدای زیادی تولید میکنند.
 2. طول حرکت ضربه (length Stroke) در پرس های هیدرولیکی بیشتر است.
 3. اینرسی پرس های مکانیکی بیشتر است.
 4. پرس های مکانیکی سرعت بالاتری دارند.
 5. موتور استفاده شده در پرس های هیدرولیکی باید بزرگ باشد ولی در مکانیکی کوچکتر است.
 6. پرس های هیدرولیکی برای عملیات های سنگین و لی با نرخ پایین و پرس های مکانیکی برای عملیات های سبک و با نرخ بالا استفاده می شوند.
 7. پرس های هیدرولیکی چرخ طیار ندارند.
 8. در پرس های مکانیکی فقط در انتهای مسیر بیشترین نیرو و ضربه وارد می شود در حالی که در پرس های هیدرولیکی در طول میسر حرکت در هر لحظه تمام نیرو وارد میشود.
 9. برای عملیات هایی چون کشش عمیق (Deep Drawing) نمی توان از پرس های مکانیکی استفاده کرد.
 10. هزینه های تعمیر و نگهداری پرس های مکانیکی کمتر است.
 11. هزینه های نصب و راه اندازی پرس های مکانیکی کمتر است.
 12. پرس های هیدرولیکی در مقایسه با پرس های مکانیکی فضای کمتری را اشغال می کنند.

نکات مهمی که در هنگام خرید دستگاه های پرس مکانیکی باید به آنها توجه کرد:

 1. شما باید با توجه به قطعه کار تولیدی بیشینه نیروی مورد نیاز خود را مشخص کنید. معمولا تناژ پرس های مکانیکی از 5 تا 5000 تن می باشد. امروز پرس هایی تا 12000 تن نیز ساخته شده اند ولی فضای بسیار زیادی را اشغال می کنند.
 2. قبل از خرید دستگاه طول ضربه بیشینه (Maximum Stroke Length) مورد نیاز خود را برای شرکت سازنده اعلام کنید. این اندازه با توجه به ابعاد قطعه کار شما مشخص می شود.
 3. در هنگام خرید دستگاه پرس مکانیکی به فضای مورد نیاز قالب (Die Space) توجه کنید. با توجه به این فضا ابهاد و اندازه های تخت و رام پرس مورد نیاز را مشخص کنید.
 4. در هنگام کار با دستگاه های پرس دقت شود که ارتفاع شات (Shut Height) مناسب در دستگاه پرس مکانیکی نتظیم شده باشد. این ارتفاع حداقل دهانه ای که بعداز ضربه بین رام و پایه پرس باز می شود , است.
 5. حتما در هنگام خرید دستگاه پرس مکانیکی به انطباق پذیری دستگاه توجه کنید. چرا که شاید شما قطعه کارهای مختلفی برای تولید داشته باشید که این دستگاه باید بتواند خود را با خط تولید جدید سازگار کند. برای برسی انطباق پذیری دستگاه باید به گزینه های تنظیمی آن دقت شود.
 6. به سرعت حرکت رام که بصورت تعداد ضربه در دقیقه بیان می شود دقت کنید. این سرعت بسیار در نرخ تولید شما مهم است. معمولا دستگاه های پرس مکانیکی را با سرعتی بین 5 تا 5000 ضربه در دقیقه می سازند.
 7. شما می توانید برای این دستگاه ها سیستم های تغذیه ایی متفاوتی در نظر بگیرید. این سیستم ها میتوانند دستی , نیمه اتوماتیک , CNC و رباتیک باشند.
 8. حتما در هنگام خرید به مؤلفه ای به نام صحت کارکرد (Working Accuracy) دستگاه توجه کنید. چرا که در کیفیت قطعه کار تولیدی شما بسیار مؤثر است.
 9. شما بایستی مقدار انرژی مصرفی دستگاه را مورد برسی قرار دهید, زیرا در هزینه نهایی تولیدی شما مؤثر است.
 10. اندازه و ابعاد دستگاه را حتما مورد نظر بگیرید چراکه پرس های مکانیکی نسبت به دیگر پرس ها فضای بیشتری را اشغال می کنند.
 11. در هنگام خرید دستگاه پرس مکانیکی به سیستم های کنترل ضربه دقت کنید و با توجه به نیاز خود آن را مشخص کنید. این سیستم ها میتوانند بصورت کلیدی , پدالی , کامپیوتری و ... طراحی شوند.