جوش میگ(Co2)

موقعیت شما : صفحه اصلی دستگاه های جوش جوش میگ(Co2)

شرکتهای ذیل تولید کننده دستگاه های جوشجوش میگ(Co2) هستند . با نگه داشتن موس روی هر کدام از تصاویر، محصولات دیگر آن شرکت را ملاحظه خواهید . در حال حاضر (43 شرکت) سازنده جوش میگ(Co2) ثبت نام شده اند که در هر هفته تعداد آن سازندگان افزایش خواهد یافت. با کلیک کردن روی هر تصویر اطلاعات بیشتر در رابطه با شرکت سازنده دریافت خواهید کرد.

جوش میگ(Co2)

دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Megmeet دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Megmeet
Megmeet روسیه-flag

جوش میگ(Co2)

دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Foxweld دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Foxweld
Foxweld روسیه-flag

جوش میگ(Co2)

دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Telwin دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Telwin
Telwin روسیه-flag

جوش میگ(Co2)

دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Oliver دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Oliver
Oliver روسیه-flag

جوش میگ(Co2)

دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Esab دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Esab
Esab روسیه-flag

جوش میگ(Co2)

دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Fronius دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Fronius
Fronius اتریش-flag

جوش میگ(Co2)

دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Hugong دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Hugong
Hugong چین-flag

جوش میگ(Co2)

دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Ishik Kaynak دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Ishik Kaynak
Ishik Kaynak ترکیه-flag

جوش میگ(Co2)

دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Jasic دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Jasic
Jasic انگلستان-flag

جوش میگ(Co2)

دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Kemppi دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Kemppi
Kemppi فنلاند-flag

جوش میگ(Co2)

دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Lincoln Electric دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Lincoln Electric
Lincoln Electric آمریکا-flag

جوش میگ(Co2)

دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Merkle دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Merkle
Merkle آلمان-flag

جوش میگ(Co2)

دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Rehm دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Rehm
Rehm آلمان-flag

جوش میگ(Co2)

دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Selco دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Selco
Selco ایتالیا-flag

جوش میگ(Co2)

دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Shtorm دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Shtorm
Shtorm روسیه-flag

جوش میگ(Co2)

دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Chengdu Xionggu Jiashi Electrical دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Chengdu Xionggu Jiashi Electrical
Chengdu Xionggu Jiashi Electrical چین-flag

جوش میگ(Co2)

دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Ador Welding Limited دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Ador Welding Limited
Ador Welding Limited هند-flag

جوش میگ(Co2)

دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Beijing Aland Welding دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Beijing Aland Welding
Beijing Aland Welding چین-flag

جوش میگ(Co2)

دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Atiker Weld دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Atiker Weld
Atiker Weld ترکیه-flag

جوش میگ(Co2)

دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-CEA Spa دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-CEA Spa
CEA Spa ایتالیا-flag

جوش میگ(Co2)

دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Shanghai Zhengbo Welding Machine دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Shanghai Zhengbo Welding Machine
Shanghai Zhengbo Welding Machine چین-flag

جوش میگ(Co2)

دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-HangZhou Dese Technology دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-HangZhou Dese Technology
HangZhou Dese Technology چین-flag

جوش میگ(Co2)

دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Expert Welding دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Expert Welding
Expert Welding چین-flag

جوش میگ(Co2)

دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-GYS دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-GYS
GYS انگلستان-flag

جوش میگ(Co2)

دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Haimin Industry And Trade دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Haimin Industry And Trade
Haimin Industry And Trade چین-flag

جوش میگ(Co2)

دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Hotwell دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Hotwell
Hotwell تایوان-flag

جوش میگ(Co2)

دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Delixi دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Delixi
Delixi چین-flag

جوش میگ(Co2)

دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Hangzhou Kaierda Electric دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Hangzhou Kaierda Electric
Hangzhou Kaierda Electric چین-flag

جوش میگ(Co2)

دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Mitec Welding Equipment دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Mitec Welding Equipment
Mitec Welding Equipment چین-flag

جوش میگ(Co2)

دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Sichuan Morrow Welding دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Sichuan Morrow Welding
Sichuan Morrow Welding چین-flag

جوش میگ(Co2)

دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Ozen Weld دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Ozen Weld
Ozen Weld ترکیه-flag

جوش میگ(Co2)

دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Taizhou Songben Electric دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Taizhou Songben Electric
Taizhou Songben Electric چین-flag

جوش میگ(Co2)

دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Jiangxi Right Electrical Technology دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Jiangxi Right Electrical Technology
Jiangxi Right Electrical Technology چین-flag

جوش میگ(Co2)

دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Zhejiang Xinghuo Machinery دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Zhejiang Xinghuo Machinery
Zhejiang Xinghuo Machinery چین-flag

جوش میگ(Co2)

دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Simsek Kaynak Makina دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Simsek Kaynak Makina
Simsek Kaynak Makina ترکیه-flag

جوش میگ(Co2)

دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Top Weld دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Top Weld
Top Weld روسیه-flag

جوش میگ(Co2)

دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Guangzhou Weldking Electric دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Guangzhou Weldking Electric
Guangzhou Weldking Electric چین-flag

جوش میگ(Co2)

دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Zhejiang Wonderful Machinery دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Zhejiang Wonderful Machinery
Zhejiang Wonderful Machinery چین-flag

جوش میگ(Co2)

دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Zhejiang Xingyi Welding دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Zhejiang Xingyi Welding
Zhejiang Xingyi Welding چین-flag

جوش میگ(Co2)

دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Zhengte Welding دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Zhengte Welding
Zhengte Welding چین-flag

جوش میگ(Co2)

دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Zhuhai LianXing Welding Equipment دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Zhuhai LianXing Welding Equipment
Zhuhai LianXing Welding Equipment چین-flag

جوش میگ(Co2)

دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Tekhnotron
دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Tekhnotron
Tekhnotron روسیه-flag

جوش میگ(Co2)

دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Flama دستگاه های جوش-جوش میگ(Co2)-Flama
Flama چین-flag

نکات مفید برای خرید دستگاه جوش میگ MIG-MAG

در فرآیند جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ (GMAW) از چند نوع گاز یا ترکیب گازی استفاده می شود. گازهای CO2، آرگون از پر کاربردترین آنها هستند. در این میان استفاده از گاز Co2 به عنوان تنها گاز محافظ، خط جوش نسبتا عمیق و وسیعی ایجاد می کند که بیشتر در جوشکاری قوس الکتریکی شار زیر پودری (FCAW) استفاده می شود. جوشکاری با گاز آرگون خالص یک قوس متمرکز تولید می کند که باعث می شود یک خط جوش باریک با عمق نفوذ بالا داشته باشیم.از ترکیب گاز CO2 و آرگون برای تعدیل ضعف ها و تکمیل خصوصیات و توانمندی های یکدیگر استفاده می شود.

در فرآیند جوشکاری GMAW قوس الکتریکی بین الکترود مصرف شدنی و قطعه کار صورت می گیرد و همزمان توسط گاز محافظ ایزوله می شود.
از خصوصیات بارز فرآیند GMAW می توان به سرعت بالای آن ، جوشکاری انواع فلزات مثل آلومینیوم، فولاد های کربنی، فولاد ضد زنگ و ... ، جوشکاری دو قطعه غیر هم جنس و جوشکاری قطعات فوق العاده ضخیم اشاره کرد که به پرکاربردترین فرآیند جوشکاری در صنعت تبدیل شده است.
دستگاه های جوش میگ MIG نیز همانند دستگاه های جوشکاری تیک TIG می تواند به دوع اینورتر و یا رکتیفایر تولید و عرضه شود.

محاسن دستگاه های اینور تر نسبت به رکتیفایر شامل:

 1. دستگاه های رکتیفایر یکسو کننده هایی هستند که جریان AC را به DC تبدیل می کنند. قوس پایدار و برخورد قوس آسان به مراتب از جریان AC بهتر است اما مشکل آن این است که تعداد 50 سیکل در ثانیه را ایجاد می کنند. بر خلاف دستگاههای رکتیفایر، دستگاههای جوش اینورتر جریان DC را به AC تبدیل کرده و سیکل جریان آن تا حدود 20000 سیکل در ثانیه نیز افزایش می یابد که باعث تثبیت قوس بهتر و قوی تر نسبت به نوع رکتیفایر است.
 2. با اینکه تکنولوژی جوش اینورتر نسبت به رکتیفایر گرانتر است اما جوشکاران حرفه ای هرگز کیفیت را فدای قیمت نمی کنند.
 3. بازدهی و کیفیت جوش دستگاههای جوش رکتیفایر حدود 40-50 درصد است در صورتی که در نوع اینورتر آنها تا حدود 90 درصد نیز بازدهی دارند.
 4. دستگاههای جوش رکتیفایر برای جوشکاری فولاد های نرم کاربرد بهتری دارند این در حالی است که دستگاه های جوش اینورتر می توانند تقریبا هر فلزی را جوش دهند.
 5. حجم کمتر، وزن کم، مصرف برق پایینتر، عدم ایجاد نوسانات برق، کیفیت بسیار بالای جوشکاری، قابلیت استفاده از انواع الکترود های معمول و آلیاژی ، عدم چسبندگی الکترود، طیف گسترده و بازه عملیاتی بالا از دیگر محاسن دستگاه های جوش اینورتر می باشند.

معایب اینورتر ها احتیاج به تعمیرات تخصصی، عدم کارایی نوع نیمه اتوماتیک آنها در دمای زیر صفر درجه سانتی گراد، حساس به گرد و غبار و هزینه تعمیر نسبتا زیاد است.
از فرآیند GMAW به طور گسترده ای در صنایع ورق و خودرو سازی استفاده می شود زیرا می توان از آن به جای فرآیند نقطه جوش مقاومتی نیز استفاده کرد.همچنین با توجه به سرعت بالای جوش در آن ، گزینه بسیار مناسبی برای تجهیز ربات ها می باشد.
گاز های محافظ در این فرآیند با گاز های موجود در هوای آزاد واکنش نشان می دهند و از اثر بخشی آنها کاسته می شود. همچنین این فرآیند گزینه مناسبی برای جوشکاری زیر آب نمی باشد در عوض می توان از گزینه های دیگر مانند فرآیند جوشکاری TIG استفاده کرد. از دیگر معایب جوشکاری GMAW وجود حفره و تخلخل در جوش است زیرا در هنگام جوشکاری اکسید های موجود در سطوح قطعات و پر کننده ها (سیم جوش) آزاد شده و اکسیژن موجود درآن باعث بروز تخلخل و سوراخ در سطح جوشکاری شده می شود. به همین دلیل بایستی قبل از شروع به عملیات جوشکاری سطوح قطعه کار و سیم جوش از هرگونه اکسید عاری شوند.
شباهت های دو فرآیند جوش کاری تیگ TIG و میگ MIG به صورت زیر خواهد بود:

 1. هر دو فرآیند جوشکاری به وسیله قوس الکتریکی هستند.
 2. هر دو از گاز یا مخلوط گاز های بی اثر استفاده می کنند.
 3. هر دو از منبع تغذیه کننده های یکسان بهره می برند.

تفاوت های دو فرآیند MIG-MAG با TIG :
عملکرد هر دو فرآیند شبیه یکدیگر هستند اما چیزی که آن دو را از هم متمایز می کند جزئیات در نحوه کار آنها و خصوصیات هر فرآیند می باشد.

 1. جوشکاری MIG از سیم تغذیه ای استفاده می کند که دائماً از طریق منبع تغذیه به سمت دسته جوشکاری حرکت می کند تا علاوه بر ایجاد قوس الکتریکی، ذوب شده و عملیات جوشکاری انجام شود اما در جوشکاری TIG از فلر پرکننده یا واسط استفاده نمی شود مگر آنکه نیاز مبرم در استفاده از آنها احساس شود.
 2. بر خلاف جوشکاری MIG در جوشکاری TIG انواع بیشتری از فلزات را می توان جوش داد ولی برای قطعات ضخیم تر از 26 میلیمتر کارآیی چندانی ندارد. این در حالی است که با فرآیند MIG تقریبا هر ضخامتی را می توان جوش داد. در جوشکاری MIG نه تنها از سیم جوش به عنوان یک الکترود بلکه به عنوان پرکننده استفاده می کند. در نتیجه ، قطعات ضخیم تر را می توان با هم مخلوط کرد و از آنجا که می توان از ماده پرکننده برای چسباندن استفاده کرد ، فرآیند جوشکاری MIG برای جوشکاری دو ماده با جنس های مختلف با یکدیگر مناسب است.
 3. یکی دیگر از تفاوت های فرآیند های MIG و TIG در سرعت آنهاست. دستگیره جوش MIG به گونه ای طراحی شده است که بتواند به صورت مداوم و بدون قطعی مدت زمان زیادی را برای جوشکاری صرف کند. اما در جوشکاری TIG ، در صورتی که عمل جوش به وسیله میله پر کننده انجام شود نمی تواند به صورت ممتد و در زمان طولانی جوشکاری را ادامه دهد.
 4. از آنجایی که سیکل زمانی انجام کار در فرآیند جوشکاری MIG با سرعت بالاتری انجام می شود در نتیجه استفاده از آن مقرون به صرفه تر است.
 5. سهولت در آموزش و استفاده از فرآیند MIG نسبت به فرآیند TIG به گونه ای که به راحتی می توان از دستگیره جوش آن استفاده کرد.
 6. در جوشکاری میگ نوع گاز مصرفی بر اساس جنس قطعه و فلز پرکننده انتخاب می شود، برای دستیابی به محیطی که هم بتواند کیفیت جوش را تامین کند و هم اپر گذاری گاز بر روی قطعه و سیسم جوش به حداقل خود برسد از مخلوط گاز های بی اثر به نسبت های متفاوتی استفاده می شود.در جوشکاری تیگ به علت عدم استفاده از فلز پرکننده می توان تقریبا از یک نوع گاز بی اثر نسبتا خالص استفاده کرد.
 7. به دلیل عدم استفاده از فلز پرکننده در فرآیند تیگ در ادغام دو فلز پایه، کیفیت جوش بهتری را دارا خواهیم بود.
 8. به علت استفاده از مواد پر کننده در فرآیند جوش میگ، قابلیت جوشکاری اجسام ضخیم تری را نسبت به فرآیند جوش تیگ عرضه می کند. در فرآیند جوش تیگ برای به دست اوردن قدرت اتصال بهتر، باید قطعات به اندازه کافی ذوب شوند که این امر در قطعات نازک بهتر اتفاق می افتد.
 9. جوشکاری میگ نسبت به جوشکاری تیگ ساده تر بوده و مناسب برای اپراتور های تازه کار می باشد.
 10. به علت نیاز جوشکاری تیگ TIG به کنترل دقیق زمان بندی ، فشار و میزان جریان الکتریکی مورد استفاده، بهتر است از این فرآیند بر روی دستگاه های جوش خودکار کنترل عددی استفاده شود.

حال با توجه به تفاوت های فوق این سوال به وجود می آید که کدام یک از فرآیند های فوق مناسب تر است؟
برای این منظور ابتدا باید نوع فعالیت خود را مشخص کنید. فعالیت شما می تواند به صورت صنعتی سنگین یا به صورت سبک و نیمه سنگین باشد. همچنین ضخامت قطعه کار در انتخاب فرآیند جوش و درنتیجه دستگاه جوش تاثیر گذار است. همچنین ضرورت استفاده از پرکننده نیز مشخص شود.
توجه داشته باشید که هزینه تمام شده فرآیند جوشکاری بر روی قیمت نهایی محصول تاثیر مستقیم خواهد داشت از این رو در صورتی که قطعه کار ضخامت کمتر از 25 میلی متر دارد و نیاز به پرکننده را احساس نمی کنید. بهترین گزینه دستگاه های جوش تیگ TIG می باشد.
همچنین بهترین گزینه برای استفاده در سیستم های کنترل عددی نیز فرآیند جوشکاری TIG می باشد.

برای انتخاب دستگاه جوش مد نظر خود می بایست نکات لازم را در نظر گرفت. این نکات شامل اطلاعات فنی و بازرگانی هستند : اطلاعات فنی این امکان را می دهد تا بر اساس نیاز و مطابق با خواسته خود بتوانید گزینه مناسبی را انتخاب کنید. اطلاعات فنی شامل اطلاعات لازم از قطعه کار و دستگاه جوش متناسب با آن می باشد. اطلاعاتی همچون جنس، ابعاد و هندسه قطعه کار به همراه نقشه تهیه شده و فایل پیوست حاوی درخواست متنی را برای شرکت سازنده دستگاه جوش میگ MIG ارسال کرده و پیشنهادات آن را مورد بررسی قرار دهید.
شما می توانید نیاز های و تغییرات مورد نظر خود رابرای شرکت سازنده دستگاه جوش میگ ارسال کنید. پس از توافقات لازم در حوزه اطلاعات فنی، اطلاع و اجراء نکات بازرگانی جهت خرید ایمن و مطمئن لازم است.

 1. ضخامت قطعه کار، جنس، عمق نفوذ مورد نظر را مشخص کنید.
 2. بازه میزان جریان خروجی دستگاه و نوع آن (AC-DC) را مشخص کنید.
 3. شرایط محیطی محل کار ازجمله میزان رطوبت، تغییرات دمایی، میزان گرد و غبار و مجاورت با دیگر دستگاه های تولید را عنوان کنید. دستگاه جوش میگ به محیط غبار آلود حساس است.
 4. در صورتی که ضخامت های مختلفی را جوشکاری می کنید، بازه میزان جریان خروجی را در نظر داشته باشید.
 5. نحوه کنترل میزان جریان را نیز می توانید مشخص کنید. دستگاه های جوش اینورتر می توانند از راه دور نیز کنترل شوند.
 6. سیکل کاری مورد نیاز خود را که انتظار دارید بر حسب درصد عنوان کنید ( توضیحات کامل در قسمت دستگاه های جوش تیگ قرار دارد.)
 7. توجه داشته باشید که دستگاه های جوش میگ بایستی به صورت مداول بازرسی و تمیز شوند. همچنین کالیبره کردن آنها در هر سال واجب است. از این رو از شرکت سازنده بخواهید دسترسی اسان ره تجهیزات داخلی را برای شما فرآهم کند.
 8. نوع تغذیه کننده را نیز می توانید مشخص کنید. تغذیه کننده می تواند به صورت متصل به دستگاه بوده و با آن جابجا شود و یا به صورت سیستمی جدا از دستگاه قرار گیرد.
 9. مشخص کنید که آیا نیاز به حمل کپسول گاز به همراه دستگاه جوش دارید یا خیر.
 10. در ابتدا نوع کار خود را مشخص کنید: نوع کار شما می تواند خانگی، سبک، نیمه سنگین و سنگین باشد.
 11. در نوع خانگی، دستگاه های جوش میگ بازه جریان بین 120 الی 140 آمپر است و الکترود های قطر 2.5 میلیمتر را به راحتی جوش می دهند اما ظرفیت تایم کاری یا سیکل کاری طولانی را ندارند.
  در نوع سبک، دستگاه های جوش میگ MIG بازه جریان 140 الی 180 را ارائه داده و الکترود های تا 3.5 میلیمتر را به راحتی جوش می دهند. از این نوع بیشتر در خودرو سازی و کارهای سبک ساختمانی استفاده می شود. نوع نیمه سنگین و سنگین دستگاه های جوش میگ نیز بیشتر از 180 تا 320 آمپر و در برخی مواقع بیشتر، را عرضه کرده و الکترود های با قطر های بالاتر از 3.5 میلیمتر را جوش می دهند. از این دستگاه ها برای مصارف صنعتی سنگین و ورق های با ضخامت بیشتر از 25 میلیمتر استفاده می شود.

 12. انتخاب نوع گاز مصرفی به عواملی همچون جنس قطعات پایه، عمق جوش، کیفیت جوش و جنس پر کننده (فیلر) بستگی دارد.
 13. می توانید عمل کنترل گاز و میزان جریان را به سه صورت انجام دهید.
 14. کنترل توسط پدال های پا
  کنترل توسط ریموت های دستی
  کنترل گاز و جریان به وسیله ماشه ی تعبیه شده روی دسته جوش.

 15. در صورتی که از نوع اتوماتیک دستگاه های جوش تیگ استفاده می کنید تعداد محور و سرعت حرکت را مشخص کنید.
 16. نوع PLC استفاده شده بر روی آن را می توان بر اساس نیاز و انتظار خود تغییر داد.
 17. می توانید با توجه به نیاز و شناخت از محیط ، جنس کابل ها و نوع اتصال به گیره ها را مشخص کنید. آنها می توانند دارای روکش های محافظت کننده باشند.
 18. کابل ها قابلیت تعویض آسان را داشته باشند یا به صورت مستقیم به دستگاه متصل باشند؟
 19. نقشه مدار الکتریکی دستگاه،نوع اتصالات کابل ها، دفترچه راهنما را از شرکت سازنده دستگاه بخواهید.
 20. جداول مربوط به میزان آمپر مورد استفاده و دفترچه راهنمای استفاده تعمیر و نگهداری دستگاه و خطاهای پیش بینی شده آن را از شرکت سازنده دستگاه بخواهید.
 21. توافقات لازم در خصوص خدمات پس از فروش از قبیل حمل، گارانتی تعویض و تعمیر و ... از سوی شرکت سازنده را به صورت کتبی درج کرده و به امضاء طرفین برسد.