جوش تیگ

موقعیت شما : صفحه اصلی دستگاه های جوش جوش تیگ

شرکتهای ذیل تولید کننده دستگاه های جوشجوش تیگ هستند . با نگه داشتن موس روی هر کدام از تصاویر، محصولات دیگر آن شرکت را ملاحظه خواهید . در حال حاضر (41 شرکت) سازنده جوش تیگ ثبت نام شده اند که در هر هفته تعداد آن سازندگان افزایش خواهد یافت. با کلیک کردن روی هر تصویر اطلاعات بیشتر در رابطه با شرکت سازنده دریافت خواهید کرد.

جوش تیگ

دستگاه های جوش-جوش تیگ-GYS دستگاه های جوش-جوش تیگ-GYS
GYS انگلستان-flag

جوش تیگ

دستگاه های جوش-جوش تیگ-Sunstone دستگاه های جوش-جوش تیگ-Sunstone
Sunstone آمریکا-flag

جوش تیگ

دستگاه های جوش-جوش تیگ-Shenzhen Tribet Technology دستگاه های جوش-جوش تیگ-Shenzhen Tribet Technology
Shenzhen Tribet Technology چین-flag

جوش تیگ

دستگاه های جوش-جوش تیگ-Zhejiang Xingyi Welding دستگاه های جوش-جوش تیگ-Zhejiang Xingyi Welding
Zhejiang Xingyi Welding چین-flag

جوش تیگ

دستگاه های جوش-جوش تیگ-SRW دستگاه های جوش-جوش تیگ-SRW
SRW چین-flag

جوش تیگ

دستگاه های جوش-جوش تیگ-Ador Welding limited دستگاه های جوش-جوش تیگ-Ador Welding limited
Ador Welding limited هند-flag

جوش تیگ

دستگاه های جوش-جوش تیگ-Ningbo BORTE Electric دستگاه های جوش-جوش تیگ-Ningbo BORTE Electric
Ningbo BORTE Electric چین-flag

جوش تیگ

دستگاه های جوش-جوش تیگ-Shanghai Zhengbo Welding Machine دستگاه های جوش-جوش تیگ-Shanghai Zhengbo Welding Machine
Shanghai Zhengbo Welding Machine چین-flag

جوش تیگ

دستگاه های جوش-جوش تیگ-EV-Elec دستگاه های جوش-جوش تیگ-EV-Elec
EV-Elec چین-flag

جوش تیگ

دستگاه های جوش-جوش تیگ-Golden Spot Industry دستگاه های جوش-جوش تیگ-Golden Spot Industry
Golden Spot Industry تایوان-flag

جوش تیگ

دستگاه های جوش-جوش تیگ-Hotwell دستگاه های جوش-جوش تیگ-Hotwell
Hotwell چین-flag

جوش تیگ

دستگاه های جوش-جوش تیگ-hyl دستگاه های جوش-جوش تیگ-hyl
hyl چین-flag

جوش تیگ

دستگاه های جوش-جوش تیگ-Taizhou Songben Electric دستگاه های جوش-جوش تیگ-Taizhou Songben Electric
Taizhou Songben Electric چین-flag

جوش تیگ

دستگاه های جوش-جوش تیگ-Riatech دستگاه های جوش-جوش تیگ-Riatech
Riatech روسیه-flag

جوش تیگ

دستگاه های جوش-جوش تیگ-Jiangxi Right Electrical Technology دستگاه های جوش-جوش تیگ-Jiangxi Right Electrical Technology
Jiangxi Right Electrical Technology چین-flag

جوش تیگ

دستگاه های جوش-جوش تیگ-Lightning Source Machine دستگاه های جوش-جوش تیگ-Lightning Source Machine
Lightning Source Machine ترکیه-flag

جوش تیگ

دستگاه های جوش-جوش تیگ-Vektor Grupp دستگاه های جوش-جوش تیگ-Vektor Grupp
Vektor Grupp روسیه-flag

جوش تیگ

دستگاه های جوش-جوش تیگ-CEA Spa دستگاه های جوش-جوش تیگ-CEA Spa
CEA Spa ایتالیا-flag

جوش تیگ

دستگاه های جوش-جوش تیگ-Hangzhou Kaierda Electric دستگاه های جوش-جوش تیگ-Hangzhou Kaierda Electric
Hangzhou Kaierda Electric چین-flag

جوش تیگ

دستگاه های جوش-جوش تیگ-Telwin دستگاه های جوش-جوش تیگ-Telwin
Telwin روسیه-flag

جوش تیگ

دستگاه های جوش-جوش تیگ-Megmeet دستگاه های جوش-جوش تیگ-Megmeet
Megmeet روسیه-flag

جوش تیگ

دستگاه های جوش-جوش تیگ-MegMeet دستگاه های جوش-جوش تیگ-MegMeet
MegMeet چین-flag

جوش تیگ

دستگاه های جوش-جوش تیگ-Taizhou Top Electromechanical دستگاه های جوش-جوش تیگ-Taizhou Top Electromechanical
Taizhou Top Electromechanical چین-flag

جوش تیگ

دستگاه های جوش-جوش تیگ-Expert Welding دستگاه های جوش-جوش تیگ-Expert Welding
Expert Welding چین-flag

جوش تیگ

دستگاه های جوش-جوش تیگ-mistas دستگاه های جوش-جوش تیگ-mistas
mistas ترکیه-flag

جوش تیگ

دستگاه های جوش-جوش تیگ-Andritz Maerz دستگاه های جوش-جوش تیگ-Andritz Maerz
Andritz Maerz چین-flag

جوش تیگ

دستگاه های جوش-جوش تیگ-Ozen Weld دستگاه های جوش-جوش تیگ-Ozen Weld
Ozen Weld ترکیه-flag

جوش تیگ

دستگاه های جوش-جوش تیگ-Shtorm دستگاه های جوش-جوش تیگ-Shtorm
Shtorm روسیه-flag

جوش تیگ

دستگاه های جوش-جوش تیگ-KEYUE Welding دستگاه های جوش-جوش تیگ-KEYUE Welding
KEYUE Welding چین-flag

جوش تیگ

دستگاه های جوش-جوش تیگ-Atiker Weld دستگاه های جوش-جوش تیگ-Atiker Weld
Atiker Weld ترکیه-flag

جوش تیگ

دستگاه های جوش-جوش تیگ-Foxweld دستگاه های جوش-جوش تیگ-Foxweld
Foxweld روسیه-flag

جوش تیگ

دستگاه های جوش-جوش تیگ-Ishik Kaynak دستگاه های جوش-جوش تیگ-Ishik Kaynak
Ishik Kaynak ترکیه-flag

جوش تیگ

دستگاه های جوش-جوش تیگ-Zhejiang Xinghuo Machinery دستگاه های جوش-جوش تیگ-Zhejiang Xinghuo Machinery
Zhejiang Xinghuo Machinery چین-flag

جوش تیگ

دستگاه های جوش-جوش تیگ-Svarco دستگاه های جوش-جوش تیگ-Svarco
Svarco روسیه-flag

جوش تیگ

دستگاه های جوش-جوش تیگ-SVARSYSTEMS دستگاه های جوش-جوش تیگ-SVARSYSTEMS
SVARSYSTEMS روسیه-flag

جوش تیگ

دستگاه های جوش-جوش تیگ-Tekhnotron
دستگاه های جوش-جوش تیگ-Tekhnotron
Tekhnotron روسیه-flag

جوش تیگ

دستگاه های جوش-جوش تیگ-Kemppi دستگاه های جوش-جوش تیگ-Kemppi
Kemppi روسیه-flag

جوش تیگ

دستگاه های جوش-جوش تیگ-Zhejiang Wonderful Machinery دستگاه های جوش-جوش تیگ-Zhejiang Wonderful Machinery
Zhejiang Wonderful Machinery چین-flag

جوش تیگ

دستگاه های جوش-جوش تیگ-Shenzhen Donrun Welding دستگاه های جوش-جوش تیگ-Shenzhen Donrun Welding
Shenzhen Donrun Welding چین-flag

جوش تیگ

دستگاه های جوش-جوش تیگ-Guangzhou Weldking Electric دستگاه های جوش-جوش تیگ-Guangzhou Weldking Electric
Guangzhou Weldking Electric چین-flag

جوش تیگ

دستگاه های جوش-جوش تیگ-Fronius دستگاه های جوش-جوش تیگ-Fronius
Fronius اتریش-flag

نکات مفید برای خرید دستگاه جوش تیگ (TIG)

فرآیند جوشکاری تیگ TIG یا GTAW یکی از فرآیند های جوشکاری با قوس الکتریکی است که از الکترود تنگستن مصرف نشدنی برای ایجاد قوس جوش استفاده می شود. این فرآیند انرژی خود را از طریق منبع تغذیه با جریان ثابت بدست می آورد و با یک گاز محافظ (هلیوم-آرگون) محافظت می شود. همچنین ممکن است از یک فلز پرکننده در عملیات جوشکاری استفاده شود.
متغیر های اصلی در فرآیند جوشکاری تیگ (TIG)، ولتاژ یا طول قوس ، جریان جوش، سرعت و نوع گاز محافظ مصرفی، استفاده یا عدم استفاده از فلز پرکننده است.
از گازهای محافظ هلیوم و آرگون علاوه بر پایداری بهتر قوس الکتریکی، برای جلوگیری از نفوذ عوامل مخرب محیطی به داخل متطقه قوس الکتریکی استفاده می شود. در این بین گاز هلیوم باعث نفوذ بیشتر جوش خواهد شد.
خصوصیات جوشکاری TIG :

 1. تقریبا تمام فلزات را می توان با این روش جوشکاری کرد.
 2. کیفیت سطوع بسیار عالی و تقریبا فاقد ایراد دارد.
 3. عدم پاشش و گستردگی بیش از حد مذاب جوش در آن دیده می شود.
 4. با یا بدون استفاده از فلز پرکننده می توان جوشکاری کرد.
 5. تسلط عالی بر روی جوش و عمق نفوذ عالی متصور است.
 6. می توان این فرآیند را بر روی دستگاه های اتوماتیک جوشکاری پیاده کرد.
 7. میزان گرمای ورودی و نوع فلز پرکننده به صورت مجزا قابل کنترل است.

محدودیت های جوشکاری TIG :

 1. سرعت و رسوب جوش نسبتا کم است که باعث افزایش هزینه جوش خواهد شد.
 2. به مهارت بالای متصدی نیازمند است.
 3. این فرآیند را نمی توان به راحتی اتوماتیک کرد.

با توجه به چگونگی کارکرد فرآیند جوشکاری تیگ (TIG) و نیاز های مورد نظر برای تولید محصولات نهایی، شناخت کافی از نکات فنی و بازرگانی می تواند کمک بسزایی برای خرید دستگاه های جوش تیگ (TIG) باشد. لازم به ذکر است در صورتی که نیاز شما توسط دستگاه های جوش TIG معمول مرتفع می شود، می توانید آن را از فروشگاه های محلی تهیه کنید. در غیر این صورت و در صورتی که مصارف صنعتی نسبتا دقیق و با کارایی بالا مد نظر شما است، نکات فنی محصول خود که به صورت نقشه ی کار شامل جنس قطعات، ضخامت ، ابعاد و نوع جوش و تلرانس های لازم است را به همراه متن درخواست برای شرکت سازنده ارسال کنید.
پس از دریافت موافقت شرکت، پیشنهادات ارسالی توسط آن را مورد بررسی قرار داده و در صورتی که نیاز به اعمال تغییرات با توجه به خواسته ها و انتظارات خود دارید، می توانید طی لیستی آنها را برای شرکت سازنده ماشین جوش تیگ ارسال کنید. پس از توافقات نهایی در مورد مسائل فنی ، مسائل فنی بازرگانی را مد نظر قرار دهید.

از این رو نکاتی که شما را در انتخاب یک دستگاه جوش تیگ مناسب و کارآمد کمک می کند به شرح زیل است :

 1. ابتدا بررسی کنید که با توجه به نیاز های شما آیا جوشکاری تیگ مناسبترین روش برای شماست یا خیر؟
 2. میزان کیفیت سطح مد نظر خود را بنا بر نیاز محصول تولیدی مشخص کنید.
 3. ضخامت مد نظر خود را مشخص کنید.
 4. به علت گرمای زیاد تولیدی توسط فرآیند جوشکاری تیگ، ضخامت های خیلی کم را نمی توان با استفاده از این فرآیند جوش داد. همچنین دستگاه های جوش تیگ برای ضخامت های بیشتر از 1.2 اینچ نیز مناسب نیستند.

 5. مشخص کنید که آیا نیاز به سیستم خودکار برای جوشکاری تیک هست یا خیر؟
 6. قبل از خرید تصمیم بگیرید، مقدار نیاز شما برای پیشرفت کاری که انجام می دهید چقدر است. محصلات تولیدی آینده ی خود را پیش بینی کنید که آیا نیاز به دستگاه اتوماتیک خواهید داشت یا خیر.

 7. مشخص کنید که جوشکاری شما بر پایه AC انجام می شود یا DC ؟
 8. استفاده از جریان متناوب AC برای جوشکاری آلومینیوم و منیزیم، باعث ایجاد جوش بهتر می شود. اما برای فولاد و فولاد ضد زنگ بایستی حتما از جریان DC استفاده کرد. در صورتی که هر دو جریان مد نظر است می توانید از دستگاه هایی استفاده کنید که هر دو جریان را ایجاد می کنند.

 9. نیاز خود را در خصوص قابلیت جابجایی دستگاه بیان کنید.
 10. در این صورت دو انتخاب پیش راه شماست.
  دستگاه جوش تیگ اینورتر، که این دستگاه ها به خاطر وزن کم (حدودا 5 کیلوگرم) و کارایی بالا می توانند گزینه خوبی باشند.
  نوع دوم ژنراتورهای تولید برق که به وسیله سوخت های فسیلی تولید نیرو می کنند. از این نوع بیشتر برای جوش لوله ها و اسکلت ساختمانی استفاده می شود.

 11. طولانی ترین سیکل عملیات جوشکاری را مشخص کنید.
 12. به عنوان مثال در آریکا طولانی ترین سیکل جوشکاری 10 دقیقه بر پایه 300 آمپر و 60 درصد قرار می دهند. بدین معنا است که 6 دقیقه سیکل فرآیند جوش به طول می انجامد و 4 دقیقه برای خنک شدن قطعات و منبع تغذیه صرف می شود. در جوشکاری های معمولی نسبت 300 آمپر و 20 درصد را مد نظر قرار می دهند. در صورتی که از سیستم اتوماتیک برای جوشکاری استفاده شود سیکل 100 درصد را در نظر می گیرند.
  عموما در صنایع مختلف ، سیکل فرآیند جوشکاری دستی تیگ را بین 40 الی 60 درصد مد نظر قرار می دهند.

 13. نرخ تولید ، تعداد روز های کاری در یک هفته، تعداد شیفت های کاری هر روز و ساعات کاری را مشخص کنید.
 14. شرایط محیطی محل کار ازجمله میزان رطوبت، تغییرات دمایی، میزان گرد و غبار و مجاورت با دیگر دستگاه های تولید را عنوان کنید.
 15. محیط استفاده از دستگاه های جوش نباید آغشته به مواد اشتعال زا باشد.
 16. در نظر دارید شروع قوس به چه صورتی باشد؟
 17. در روش های نامعمول ایجاد قوس الکتریکی لبه تنگستن به روی سطح کار کشیده می شود. این روش باعث تداخل جوش با تنگستن و برعکس خواهد شد. همچنین عیوب جوشکاری نیز به وضوح مشخص می شود.
  یکی از روش های ایجاد قوس الکتریکی افزایش فرکانس لحظه ای (HF) است که در برخی از دستگاه های جوش اینورتر تیگ وجو دارد. در این روش شروع قوس الکتریکی با سرهت بالایی صورت می گیرد و چسبندگی و آغشته شدن مذاب و تنگستن را به دنبال نخواهد داشت. لازم به ذکر است به علت ایجاد امواج شبیه به امواج رادیویی نمی توان از آن در دستگاه های اتوماتیک استفاده کرد. زیرا باعث تداخل سیستم های الکترونیکی می شود.
  روش دیگری به نام Lift-Arc To وجود دارد که مانع از خراشیدن و عیوب آن خواهد شد. در این روش فقط با لمس نوک تنگستن با قطعه کار قوس الکتریکی صورت می گیرد. برای اطمینان از عدم عیوب ذکر شده می توان از تست های اشعه ایکس یا آلتراسونیک استفاده کرد.

 18. نوع گاز مصرفی را در نظر داشته باشید.
 19. شیر گاز می تواند به صورت دستی یا اتوماتیک باشد. مزیت نوع اتوماتیک آن این است که چند ثانیه قبل از شروع قوس الکتریکی فضای فقطه جوشکاری را ایزوله می کند.
 20. می توانید عمل کنترل گاز و میزان جریان را به سه صورت انجام دهید.
 21. کنترل توسط پدال های پا
  کنترل توسط ریموت های دستی
  کنترل گاز و جریان به وسیله ماشه ی تعبیه شده روی دسته جوش.

 22. بازه میزان جریان مورد نظر خود را به همراه مستقیم یا متناوب بودن آن مشخص کنید.
 23. در صورتی که از نوع اتوماتیک دستگاه های جوش تیگ استفاده می کنید تعداد محور و سرعت حرکت را مشخص کنید.
 24. نوع PLC استفاده شده بر روی آن را می توان بر اساس نیاز و انتظار خود تغییر داد.
 25. می توانید با توجه به نیاز و شناخت از محیط ، جنس کابل ها و نوع اتصال به گیره ها را مشخص کنید. آنها می توانند دارای روکش های محافظت کننده باشند.
 26. کابل ها قابلیت تعویض آسان را داشته باشند یا به صورت مستقیم به دستگاه متصل باشند؟
 27. نقشه مدار الکتریکی دستگاه،نوع اتصالات کابل ها، دفترچه راهنما را از شرکت سازنده دستگاه بخواهید.